Sếp Fecon: ‘Không bao giờ sợ nhà đầu tư nước ngoài đuổi’

Một nội dung quan trọng được đưa ra trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon (mã FCM) diễn ra vào hôm qua (21/3) là việc công ty dự kiến phát hành 20 triệu cổ phần với giá phát hành bằng mệnh giá cho cổ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment