Sáu thói xấu của văn hóa xe máy ở Việt Nam

Tính vô kỷ luật cá nhân, tiểu nông tùy tiện, gian vặt, vô kỷ luật tập thể hay tính vô cảm, còn những vô số những thói xấu đang tiềm ẩn sẽ có khả năng bùng phát. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment