Sáu người Hàn Quốc tổ chức đánh bạc khoảng 220 tỉ đồng

Sáu người này khai nhận họ được một người Hàn Quốc tên Choi Hojun đưa sang Việt Nam để quản trị, điều hành các website tổ chức cho người Hàn Quốc đánh bạc bằng nhiều hình thức. Choi Hojun là người thuê nhà tại TP Vũng Tàu nhưng hiện nay đang về Hàn Quốc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment