Sau động đất, phía Nepal khuyên Đoàn Chữ thập đỏ Việt Nam về nước!

(Dân trí) - “Một số thành viên Hội chữ thập đỏ Nepal cũng khuyên đoàn công tác trở về Việt Nam, kêu gọi sự giúp đỡ nhân dân Nepal thì sẽ giúp được tốt hơn, do chúng tôi ở đây khó khăn về phương tiện, bất đồng về ngôn ngữ... sự cứu trợ gần như là rất ít!”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment