Sao Hollywood khóc khi Hillary Clinton trượt tổng thống Mỹ

Nhiều ngôi sao thất vọng khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố với chiến thắng thuộc về Donald Trump. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment