Sao hạng A của Mỹ không chọn Trump làm tổng thống

Katy Perry, vợ chồng Beyonce, Madonna, Miley Cyrus và rất nhiều ngôi sao đã có lựa chọn vị trí chủ nhân Nhà Trắng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment