Samsung đang phát triển Galaxy Note 5 và biến thể Galaxy S6

Trang Sammobile cho biết, Samsung đang triển khai dự án đặc biệt dành cho Galaxy Note 5 và một biến thể của Galaxy S6. Theo cơ sở dữ liệu IMEI vừa bị rò rỉ, hai thiết bị di động mới có số hiệu lần lượt là SM-G928S và... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment