Samsung chế giễu Apple trong quảng cáo mới

Trong quảng cáo mới nhất của mình, Samsung đã trêu trọc Apple về vụ việc làm giảm hiệu năng trên những chiếc iPhone và gợi ý người dùng nên chuyển sang Galaxy S9. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment