SAM mua lại hãng phân phối độc quyền Bia Sài Gòn tại Bắc Mỹ

Saigon Asset Management Corporation (SAM) vừa ký thỏa thuận mua toàn bộ cổ phần của Heritage Beveragequa, nhà phân phối độc quyền Bia Sài Gòn tại Mỹ và Canada. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment