Sachs Goebel hơn 40 năm ở Đồng Tháp

Mẫu xe hai thì có từ trước giải phóng vẫn được một người chơi xe ở Sa Đéc giữ gìn và sử dụng hàng ngày. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment