Sách về một người thiểu năng trí tuệ trở thành nhân tài

Nhờ niềm tin, tình yêu, sự tận tâm của gia đình và thầy cô, Lư Tô Vỹ từ người thiểu năng trí tuệ trở thành nhân tài với nhiều phát minh. Ông viết cuốn sách lấy cảm hứng từ cuộc đời mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment