Sabeco trích dự phòng nghìn tỷ trước nguy cơ bị truy thu thuế

Trong quý III, Sabeco đã trích lập thêm hơn 1.430 tỷ đồng dự phòng phải trả cho khoản thuế tiêu thụ đặc biệt mà cơ quan chức năng yêu cầu nộp bổ sung.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment