Ronaldo trả lời phỏng vấn về bản thân và Messi

Trong bài phỏng vấn, Ronaldo khẳng định anh luôn tự tạo động lực cho mình. Anh không cần cuộc cạnh tranh với Messi để tiến lên. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment