Robot quân sự phô diễn khả năng đặc biệt

Robot chiến đấu Platform-M trong buổi diễn tập chuẩn bị cho Ngày Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok. Platform-M được dùng để phát hiện và tiêu diệt những mục tiêu cố định và di động, hỗ trợ hỏa lực và bảo vệ các vị trí quan trọng. Ảnh:... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment