Raul Gonzalez: Khi lời từ biệt lên môi

Hôm qua 15/11, "Chúa Nhẫn" đá trận chuyên nghiệp cuối cùng trong cuộc đời, khép lại một sự nghiệp oanh liệt kéo dài 21 năm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment