Rắn biển chết điếng vì cú giật sấm sét của lươn điện

Mặc dù đã bị rắn biển ngoạm nuốt chửng nửa thân dưới, nhưng lươn điện vẫn tìm mọi cách vùng vẫy hòng thoát thân. Nhờ khả năng phóng điện đặc biệt, lươn điện đã khiến rắn biển chết điếng vì các cú giật sấm sét và tẩu thoát thành công.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment