Rải chông khắp đường để bẫy ôtô

Những chiếc chông tự tạo hàn từ tuýp sắt phi 21 bị phát hiện rải trên nhiều tuyến đường ở huyện Hưng Hà (Thái Bình) để bẫy ôtô. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment