Ra Hoàng Sa thu rau câu chân vịt

Sản vật ở vùng phên giậu Trung tâm huyện Lý Sơn vào một ngày giữa tháng 1/2015, tranh thủ lúc trời hửng nắng, rau câu chân vịt được các chủ đại lý ở đảo Lý Sơn mang ra phơi khô để chở vào đất liền bán. Màu vàng ươm của rau câu chân vịt nối nhau... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment