Quý tử vàng của nhà Donald Trump

Barron Trump, con trai út của tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, được gọi đùa là cậu bé vàng vì sinh ra đã nằm trên xe đẩy vàng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment