Quy trình bắt người nghi phạm tội là đại biểu Quốc hội?

Theo Điều 58 Luật tổ chức Quốc hội: “Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét và quyết định”. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment