Quốc vương Arab Saudi qua đời

Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz của Arab Saudi qua đời sáng nay trong bệnh viện ở tuổi 90.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment