Quốc vương Ả Rập Saudi qua đời: Giá dầu biến chuyển ra sao?

Giới phân tích cho rằng sự ra đi của Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah sẽ khiến giá dầu thêm bất ổn và biến động trong ngắn hạn Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment