Quốc hội hoãn thông qua giảm thuế cho ôtô

Các đề xuất của Bộ Tài chính nhằm giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ôtô dung tích nhỏ, xóa nợ thuế cho doanh nghiệp Nhà nước chưa được thông qua ngay tại kỳ họp lần này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment