Quảng Nam sẽ cơ bản tạm dừng đào tạo theo hình thức cử tuyển

Quảng Nam sẽ cơ bản tạm dừng hình thức đào tạo cử tuyển trong năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Chín cho biết tại Hội nghị tổng kết “Công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2014”, diễn ra ngày 7/1. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment