Quang Liêm đồng hạng nhất cờ chớp tại Abu Dhabi Masters

Kỳ thủ số một Việt Nam đạt 9,5 điểm qua 11 ván cờ chớp ngày 10/8, bằng điểm Vladimir Fedoseev. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment