Quan Trung Quốc khóc, thừa nhận tham nhũng 2 triệu USD

Một quan chức Trung Quốc hôm qua khóc tại tòa án sau khi thú nhận đã nhận hối lộ tổng cộng hơn hai triệu USD trong 8 năm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment