Quản lý khách sạn ở Sài Gòn bị khách cưỡng đoạt tiền

Thấy việc đe dọa dễ dàng, Thái và Luân yêu cầu quản lý một khách sạn ở Sài Gòn đưa thêm 30 triệu đồng, chúng sẽ đi nơi khác. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment