Quản lý hoạt động đổi tiền lẻ ăn chênh lệch tại đền chùa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96 về việc xử phạt đối với hoạt động không được phép, trong đó có hoạt động đổi tiền lẻ. Theo đó, đối với hoạt động đổi tiền lẻ là không được phép hoạt động, do vậy nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment