Quan hệ Việt – Mỹ hướng tới 20 năm thành công hơn nữa

Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa". Ảnh:Phương Hà Hội thảo quốc tế chủ đề "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa" hôm nay... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment