Qúa tải và bị đánh giá thấp, thầy cô vẫn gắn bó với nghề

 82% giáo viên của khảo sát cho biết họ không thể quản lý được khối lượng công việc của mình trong khi 97% tin rằng trường học nên là nơi khích lệ tình yêu dành cho việc học cũng nhiều như thành tích mỗi bài thi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment