PS Vita hay iPod Touch Next Gen?

Mình là hardcore gamer nên cũng thích PS Vita, nhưng iPod Touch lại đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment