Politico: Mỹ rút khỏi TPP ngay trong 100 ngày đầu của Trump

Trong 100 ngày đầu sau khi nhậm chức, Donald Trump sẽ đưa Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), theo một tài liệu của đội ngũ chuyển giao quyền lực. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment