Pierce Brosnan chê bom tấn ‘007: Spectre’ quá dài dòng

Tài tử sắm vai điệp viên James Bond từ năm 1995 tới 2002 tỏ ra không hài lòng với phần kịch bản của tập phim 007 mới nhất. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment