Piaggio ra mắt Vespa điện giá 10.000 USD năm 2017

Chiếc xe máy điện của hãng xe Ý sẽ có tên là Vespa Elettrica với giá bán vào khoảng 10.000 USD với thời gian ra mắt dự kiến là nửa cuối năm 2017. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment