Phuc Dat Bich thừa nhận chơi khăm cộng đồng mạng

Sau thời gian gây bão mạng vì có "vấn đề" với chính sách đặt tên của Facebook, Phuc Dat Bich thừa nhận đây là trò chơi khăm và anh có một cái tên tử tế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment