Phu nhân Trump nổi bật trong ngày đầu tháp tùng chồng

Bà Melania đã có ngày làm việc bận rộn đầu tiên ở thủ đô Washington khi gặp phu nhân Obama ở Nhà Trắng rồi cùng chồng đến trụ sở Quốc hội để gặp các lãnh đạo phe Cộng hòa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment