Phóng viên từng phỏng vấn Dương Văn Minh vào những ngày cuối của chiến tranh Việt Nam

"Ông sẽ lên làm tổng thống chứ? ông có sẵn sàng không?", Carl Robinson cố gắng chen vào để hỏi Dương Văn Minh, vị tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa khi đó đang đứng trước khả năng lên làm tổng thống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment