Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ việc chứng khoán biến động mạnh

Ông Vương Đình Huệ đề nghị kiểm soát đầy đủ các yếu tố chi phối, trong đó kể cả việc có giao dịch nội gián trên thị trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment