Phó thống đốc: Ưu tiên dùng tiền mới cho ATM dịp Tết

Nhu cầu tiền mặt vào dịp tết năm mới thường tăng rất cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng phương án tiền mặt, điều chuyển tiền mặt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo chỉ đạo của NHNN đối với các NHTM, đặc... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment