Phim ’30/4 – Ngày thống nhất’ – giá trị của góc nhìn chiến tranh đa chiều

Với lối làm phim truyền thống, câu chuyện tài liệu của đạo diễn Lê Thi và nhà biên kịch Phạm Minh Lợi mang đến những giá trị mới nhờ nỗ lực tái hiện quá khứ một cách khách quan. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment