Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo song phương Việt Nam – Trung Quốc

Sáng 16/9, tại TP.HCM, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment