Phi công Mỹ bị thương vẫn cố lái oanh tạc cơ cứu đồng đội năm 1944

Trung úy Lawley điều khiển oanh tạc cơ B-17 bằng tay trái và hạ cánh thành công, cứu mạng đồng đội sau khi bị 20 tiêm kích Đức tấn công. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment