Phạt tài xế say rượu chặn đầu xe CSGT gần 20 triệu

Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam cho đã xử phạt hành chính đối với tài xế say rượu có hành vi xúc phạm người thi hành nhiệm vụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment