Phạt khách mắng tiếp viên hàng không 4 triệu đồng

Hành khác dùng những từ nặng nề, la mắng tiếp viên “bọn mày mất dạy, có tránh ra không”, rồi lấy điện thoại đánh vào gần phần hông tiếp viên. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment