Phát hiện "siêu cấu trúc" UFO trên bầu trời Australia

Những người săn tìm UFO đang xôn xao phỏng đoán về sự xuất hiện của một "siêu cấu trúc ngoại hành tinh", sau khi nhiều nhân chứng quan sát thấy vật thể bay bí ẩn đang quần liệng trên bầu trời đêm ở Melbourne, Australia. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment