Phát hiện người ăn xin báo ngay cho chính quyền

(Dân trí) - Trong một nỗ lực chấm dứt tình trạng người ăn xin gây phiền hà đối với người dân, gây mất mỹ quan đô thị, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đề ra một loạt giải pháp, trong đó có việc khuyến khích người dân thông tin kịp thời khi phát hiện các đối tượng này.  >> Ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năng  >> TPHCM chủ trương “không cho tiền người xin ăn” Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment