Phạt cán bộ chê chủ tịch tỉnh, có quá nghiêm khắc?

Tham gia chê chủ tịch UBND tỉnh An Giang "cái mặt kênh kiệu", hai cán bộ bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng còn phó văn phòng Sở Công thương tỉnh bị nhắc nhở. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment