Phạt 11 công ty phân bón vi phạm chất lượng 326 triệu đồng

11 công ty phân bón có trụ sở tại Đồng Nai, TP HCM, chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón vi phạm về chất lượng bị phạt tổng số tiền trên 326 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment