Pháp thu giữ kho vũ khí lớn ở Lyon

Cảnh sát Pháp thu giữ một kho vũ khí lớn ở thành phố Lyon sau khi triển khai hơn 150 cuộc truy quét nhằm vào những kẻ nghi là phiến quân Hồi giáo tại nhiều thành phố ở nước này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment