Pháp sẽ làm gì để trả đũa IS?

Gia tăng quy mô và tần suất các đợt không kích kết hợp với hoạt động của lực lượng đặc biệt trên mặt đất là những biện pháp giúp Paris đáp trả hành động khủng bố của IS. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment